Grau en Infermeria

|Alt Imatge|

Informació general

Branca

Ciències de la Salut

Títol

Graduat/graduada en infermeria per la UPF

Durada

Quatre cursos acadèmics

Crèdits

240 crèdits ECTS Assignatures bàsiques, 64; obligatòries 66; optatives, 20; pràctiques externes, 80; treball de fi de grau, 10

Idiomes

Català i castellà (depenent de l'assignatura)

Pràctiques

Es fan al llarg de tota la titulació

Estades a l’estranger

Programes de mobilitat i convenis bilaterals d'intercanvi amb diferents universitats d'àmbit estatal, europeu i llatinoamericà

Places

85

Accés

PAU, CFGS, Titulats. Accés majors de 25, 40 i 45 anys. Estudis Universitaris iniciats(30 crèdits ECTS)

Preinscripció

Codi nº 41.021

Tens algun dubte?

Pregunta'ns