Grau en Infermeria

|Alt Imatge|

Per a l’Escola Superior d’Infermeria Hospital del Mar, formar els i les professionals de la salut del futur constitueix la nostra contribució al benestar i la salut de la nostra comunitat. Per aquest motiu, apostem per una formació d’excel·lència basada en valors com el respecte, la responsabilitat i l’esforç, i tenim com a propòsit últim la formació, no només dels futurs professionals, sinó també de ciutadans i ciutadanes responsables i compromeses amb la seva labor social en l’entorn local i global.
 


 

Descarrega't el díptic del Grau en Infermeria

Descarrega't el fulletó en PDF

Sol·licita informació

Taula resum del Grau en Infermeria

 
Títol Graduat / graduada en infermeria per la UPF
Branca Ciències de la salut
Crèdits i durada

240 crèdits ECTS - 4 cursos acadèmics (organitzats per trimestres)

Assignatures bàsiques 64; obligatòries 66; optatives,20; pràctiques externes 80; treball de fi de grau 10
Modalitat Presencial
Horari Matí (de 8 h a 14 h). Pràctiques en horari de matí/tarda i nit
Idioma Català, castellà i anglès
Pràctiques clíniques Al llarg de tota la titulació (de 1r a 4t curs)
Estades a l'estranger Programes de mobilitat i convenis bilaterals d'intercanvi amb diferents universitats d'àmbit estatal, europeu i llatinoamericà
Nº de places 85
Nota de tall PAU/CFGS (curs 2023-24) 9.602
Preu Consulta el cost dels estudis en el següent enllaç (Gestió econòmica)
Vies d’accés 

PAU, CFGS, Titulats. Accés majors de 25, 40 i 45 anys. Estudis Universitaris iniciats

(30 crèdits ECTS)
Preinscripció Codi nº 41.021


El Grau en Infermeria de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar, Centre adscrit a la UPF, ha obtingut l'acreditació favorable per part de l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en el 2022. Amb aquest reconeixement, l'ESIHMar garanteix el seguiment dels estàndards de qualitat que l'agència estableix per a totes les universitats.

Competències de la titulació

El Grau en Infermeria a l'ESIHMar està dissenyat per a formar professionals altament qualificats per a l'exercici de la professió infermera amb l'objectiu d'oferir les millors cures per a la prevenció, la promoció i la restauració de la salut de les comunitats, així com per a oferir acompanyament en el procés de salut - malaltia de les persones i les seves famílies. 

Pots consultar les competències de la titulació en el següent enllaç:

Competències de la titulació


Sortides professionals

Els estudis de Grau en Infermeria preparen els seus graduats i graduades per tal de desenvolupar la seva activitat professional en diferents camps de l'àmbit de la salut, oferint així un ampli ventall de possibilitats d'inserció en el món laboral.

Les competències adquirides capaciten als/les graduats/des per poder donar resposta a les necessitats de salut de les societats. Proporcionant cures a les persones de totes les edats ja estiguin sanes o malaltes en els diferents contextos de cures.

  • Àmbit sanitari: la infermera o infermer pot exercir a l'Atenció Primària, a l'Atenció Hospitalària i a l'Atenció Sociosanitària. Serveis de prevenció de riscos laborals. Emergències sanitàries i transport sanitari.
  • Àmbit de la recerca i innovació: Participació en grups d'investigació. Tesis doctorals. Societats científiques d'Infermeria.

     
  • Àmbit docent: Pot exercir la docència en la titulació universitària de Grau en Infermeria. En cicles formatius de Graus. En formació continuada de professionals. En centres de formador de formadors. Educació sanitària a pacients i malalts.
  • Àmbit de gestió: els i les professionals, amb experiència i formació específica, poden ocupar càrrecs de gestió en els diferents àmbits on es desenvolupi el treball d'Infermeria. Centres d'Atenció Primària, hospitals, universitats, conselleries, ajuntaments, etc.

Coordinació

Pots consultar el directori de personal docent en el següent enllaç:

Directori de professionals

Gestió Acadèmica del Grau en Infermeria

Per a més informació pots posar-te en contacte amb:

Iris Bosch Andolz, Secretària de Gestió Acadèmica de l’ESIHMar

ibosch(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Telf: 93 248 39 32