Òrgans de Govern i representació

1. Òrgans de Govern, gestió i participació

L'Escola Superior d'Infermeria del Mar forma part del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPSB). El Consorci va ser aprovat el 2010 per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona i té per objecte la prestació de serveis sanitaris, sociosanitaris i de desenvolupament del coneixement, així com la participació en programes de promoció i rehabilitació de la salut, prevenció de malalties i recerca, principalment en l'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona.

Les institucions que configuren el Consorci són:

 • Hospital del Mar
 • Hospital de l'Esperança
 • Centre Fòrum
 • Centre Dr. Emili Mira
 • CUAP Peracamps
 • IMIM
 • Institut Bonanova
 • Escola Superior d'Infermeria del Mar, centre adscrit a la UPF

Els seus òrgans de direcció i gestió són:

 • Consell rector
 • Consell de direcció
 • Comitè executiu

Membres

L'Escola Superior d'Infermeria del Mar està adscrita a la Universitat Pompeu Fabra des de l'any 2004. La directora de l'ESIMar, la Dra. Esther Insa Calderón va ser nomenada per la Gerent del CMPSB al setembre del 2020 i posteriorment pel rector de la UPF.

L'ESIMar disposa d'estructures de gestió i participació, regulades en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ), que li permeten la gestió i organització diària i l'avenç en els objectius proposats. Les funcions dels diferents consells, juntes i comissions que constitueixen els òrgans de govern, gestió i participació de l'ESIMar queden descrites a l'SGIQ.

1.2 Òrgans de Govern

Membres del Consell de Govern (curs 2021-22)

Presidenta:

 • Sra. Olga Pané Mena. Gerent del Parc de Salut Mar.  

Vocals:

 • Sr. David Sancho Royo, Vicerector adjunt al rector de la Universitat Pompeu Fabra.   
 • Sr. Joan Ramon Masclans Enviz, Director de docència, Parc de Salut Mar
 • Sra. Paloma Garcimartin Cerezo, Directora d'Infermeria de l'Hospital del Mar, Parc de Salut Mar.  
 • Sra. Rocío Ibáñez Ávila, Directora Centre Fòrum i Hospital de l'Esperança
 • Sra. Esther Insa Calderón. Directora de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar 
 • Sra. Ariadna Graells Sans. Cap d'Estudis de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar 
 • Sr. Francesc Giol Molinos. Cap d'Administració i Finances de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar
 • Sra. Astrid Escrig Piñol. Responsable de Recerca de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar 
 • Sra. Maria Gil Poisa. Responsable de Comunicació i Projecció Institucional i Internacionalització de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar 
 • Sra. Lourdes Mestres Camps. Responsable de Responsabilitat Social Universitària de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar 
 • Sra. Montserrat Sanclemente Dalmau. Representant del professorat de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar.  
 • Sr. Pau Marsal Roca. Representant de l'estudiantat.  
 • Sra. Anna de Orovio Tarré. Representant de l'estudiantat

1.3 Òrgans de Gestió

1.3.1 Consell Docent

 • Sra. Meritxell Puyané Oliva. Directora de Departament de Salut de TecnoCampus
 • Sra. Carolina Chabrera Sanz. Coordinadora del Grau en Infermeria de TecnoCampus
 • Sra. Esther Insa Calderón, Directora de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar
 • Sra. Ariadna Graells Sans, Cap d'Estudis de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar

1.3.2 Junta de Direcció

1.3.3 Responsables d'Eixos Estratègics

1.3.4 Comissió de Grau en Infermeria

1.3.5 Comissió de Màsters i Doctorat

1.4 Comissions de treball

Comissió de secretaria

Comissió de qualitat/ Comitè d'Avaluació Intern (Acreditació)

Presidenta:

Secretària:

Vocals:

Comissió de pràcticum

Comissió de simulació

Comissió de recerca

Comissió de Responsabilitat social universitària

Comissió d'igualtat i diversitats

Comissió de comunicació

1.5 Juntes d'Escola

1.5.1 Junta d'Escola del Grau en Infermeria

 • Sra. Esther Insa Calderón. Directora
 • Sra. Ariadna Graells Sans. Cap d'Estudis
 • Sra. Iris Bosch Andolz. Cap de Gestió Acadèmica
 • Sra. Carlota Alcover Van de Walle. Coordinadora de 1r de Grau en Infermeria
 • Sra. Montserrat Sanclemente Dalmau. Coordinadora de 2n de Grau en Infermeria
 • Sra. Amàlia Sillero Sillero. Coordinadora de 3r de Grau en Infermeria
 • Sr. Guillermo Pedreira Robles. Coordinador/a de 4t de Grau en Infermeria
 • Sr. Marc Jaquet Montoro. Delegat 1r curs del Grau en Infermeria
 • Sra. Alba Maria Martínez Alonso. Delegada 1r curs del Grau en Infermeria
 • Sr. Pau Marsal Roca. Delegat 2n curs del Grau en Infermeria
 • Sra. Sofia Peñalva Hernández. Subdelegada 2n curs del Grau en Infermeria
 • Sra. Iman Mtioui Serroudh. Delegada 3r curs del Grau en Infermeria
 • Sra. Laura Suñer José María. Subdelegada 3r curs del Grau en Infermeria
 • Sr. Mario Robles Martino. Delegat 4t curs del Grau en Infermeria
 • Sra. Maria Xuan Carreras Carbonell. Subdelegada 4t curs del Grau en Infermeria

1.5.2 Junta d'Escola de Màsters i doctorat

1.7 Personal d'Administració i Serveis 

Secretària de direcció:

Àrea de biblioteca:

Àrea de secretaria acadèmica:

Cap de Gestió acadèmica:

Atenció a l'estudiantat i docència:

Àrea d'Informàtica:

Àrea de qualitat:

Àrea d'infraestructures i serveis generals:

Àrea d'economia i finances:

Àrea d'entorns d'aprenentatge basat en simulació:

1.8 Representants de l'estudiantat

1.8.1 Grau en Infermeria

 • 1r curs:
  • Delegat: Sr. Marc Jaquet Montoro
  • Subdelegada: Sra. Alba Maria Martínez Alonso
 • 2n curs:
  • Delegat: Sr. Pau Marsal Roca
  • Subdelegada: Sra. Sofia Peñalva Hernández
 • 3r curs:
  • Delegada: Sra. Iman Mtioui Serroudh
  • Subdelegada: Sra. Laura Suñer José María
 • 4t curs:
  • Delegat: Sr. Mario Robles Martino
  • Subdelegada: Sra. Maria Xuan Carreras Carbonell

1.8.2 Màsters i doctorat:

 • MIA.ARITD:
  • Delegat: Sr. Arturo Condado Lisbona
  • Subdelegada: Sra. Ana Sofia Viladevall Sastre
 • MISE:
  • Delegada: Sra. Emi Ruiz Mariscal
 • MIA.EE:
  • Delegada: Sra. Marta Jiménez Ramos
 • Doctorat:
  • Nadine Masip Castillo

Portal de transparència