Òrgans de Govern i representació

1. Òrgans de Govern, gestió i participació

L'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar forma part del Consorci Hospital del Mar. El Consorci va ser aprovat el 2010 per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona i té per objecte la prestació de serveis sanitaris, sociosanitaris i de desenvolupament del coneixement, així com la participació en programes de promoció i rehabilitació de la salut, prevenció de malalties i recerca, principalment en l'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona.

Les institucions que configuren el Consorci són:

 • Hospital del Mar
 • Hospital de l'Esperança
 • Centre Fòrum
 • Centre Dr. Emili Mira
 • CUAP Peracamps
 • Institut de Recerca Hospital del Mar (IMIM)
 • Institut Bonanova de FP Sanitària
 • Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar, centre adscrit a la UPF

Els seus òrgans de direcció i gestió són:

 • Consell rector
 • Consell de direcció
 • Comitè executiu

Membres

L'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar està adscrita a la Universitat Pompeu Fabra des de l'any 2004. La directora de l'ESIHMar, la Dra. Esther Insa Calderón va ser nomenada per la Gerent del CMPSB el setembre del 2020 i posteriorment pel rector de la UPF.

L'ESIHMar disposa d'estructures de gestió i participació, regulades en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ), que li permeten la gestió i organització diària i l'avenç en els objectius proposats. Les funcions dels diferents consells, juntes i comissions que constitueixen els òrgans de govern, gestió i participació de l'ESIHMar queden descrites a l'SGIQ.

1.2 Òrgans de Govern

Membres del Consell de Govern (curs 2023-24)

Presidenta:

 • Sra. Olga Pané Mena. Gerent del Consorci Hospital del Mar.  

Vocals:

 • Sr. Carles Ramió Matas. Vicerector de Planificació i Avaluació Institucional de la Universitat Pompeu Fabra   
 • Sr. Joan Ramon Masclans Enviz. Director de docència, Consorci Hospital del Mar
 • Sra. Paloma Garcimartin Cerezo. Directora d'Infermeria de l'Hospital del Mar, Consorci Hospital del Mar  
 • Sra. Rocío Ibáñez Ávila. Directora Centre Fòrum i Hospital de l'Esperança
 • Sra. Esther Insa Calderón. Directora de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar
 • Sra. Ariadna Graells Sans. Cap d'Estudis de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar
 • Sr. Francesc Giol Molinos. Cap d'Administració i Finances de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar
 • Sra. Astrid Escrig Piñol. Responsable de Recerca de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar
 • Sra. Anna López Cortina. Responsable de Comunicació i Projecció Institucional i Internacionalització de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar
 • Sra. Maria Gil Poisa. Responsable de Responsabilitat Social Universitària de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar 
 • Sr. Guille Pedreira Robles. Representant del professorat de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar  
 • Sra. Anna Rosa Salud García. Representant de l'estudiantat

1.3 Òrgans de Gestió

1.3.1 Consell Docent

 • Sra. Meritxell Puyané Oliva. Directora de Departament de Salut de TecnoCampus
 • Sra. Carolina Chabrera Sanz. Coordinadora del Grau en Infermeria de TecnoCampus
 • Sra. Esther Insa Calderón, Directora de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar
 • Sra. Ariadna Graells Sans, Cap d'Estudis de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar

1.3.2 Junta de Direcció

1.3.3 Responsables d'Eixos Estratègics

1.3.4 Comissió de Grau en Infermeria

1.3.5 Comissió de Màsters i Doctorat

1.4 Comissions de treball

Comissió de secretaria

Comissió de qualitat/ Comitè d'Avaluació Intern 

Presidenta:

Secretària:

Vocals:

Comissió de pràcticum

Comissió de simulació

Comissió de recerca

Comissió de Responsabilitat Social Universitària

Comissió d'igualtat i diversitats

Comissió de comunicació

Comissió de Resolució Alternativa de Conflictes (CRAC)

1.5 Juntes d'Escola

1.5.1 Junta d'Escola del Grau en Infermeria

 • Sra. Esther Insa Calderón. Directora
 • Sra. Ariadna Graells Sans. Cap d'Estudis
 • Sra. Iris Bosch Andolz. Cap de Gestió Acadèmica
 • Sra. Carlota Alcover Van de Walle. Coordinadora de 1r de Grau en Infermeria
 • Sra. Montserrat Sanclemente Dalmau. Coordinadora de 2n de Grau en Infermeria
 • Sra. Ariadna Graells Sans. Coordinadora de 3r de Grau en Infermeria
 • Sr. Guillermo Pedreira Robles. Coordinador/a de 4t de Grau en Infermeria
 • Sr. Alejandro Castillo Godall. Delegat 1r curs del Grau en Infermeria
 • Sra. Laura Romero Elias. Subdelegada 1r curs del Grau en Infermeria
 • Sra. Nut Alonso Colomer. Delegada 2n curs del Grau en Infermeria
 • Sra. Clàudia Barcelona Caballero. Subdelegada 2n curs del Grau en Infermeria
 • Sra. Georgina García Mouslik. Delegada 3r curs del Grau en Infermeria
 • Sra. Martina Márquez Alpáñez. Subdelegada 3r curs del Grau en Infermeria
 • Sra. Iman Mtioui Serroudh. Delegada 4t curs del Grau en Infermeria
 • Sra. Laura Suñer José Maria. Subdelegada 4t curs del Grau en Infermeria

1.5.2 Junta d'Escola de Màsters i doctorat

1.7 Personal d'Administració i Serveis 

Secretària de direcció:

Àrea de secretaria acadèmica:

Cap de Gestió acadèmica:

Atenció a l'estudiantat i docència:

Àrea d'Informàtica:

Àrea de qualitat:

Àrea d'infraestructures i serveis generals:

Àrea d'economia i finances:

Àrea d'entorns d'aprenentatge basat en simulació:

1.8 Representants de l'estudiantat

1.8.1 Grau en Infermeria

 • 1r curs:
  • Delegat: Sr. Alejandro Castillo Godall
  • Subdelegada: Sra. Laura Romero Elias
 • 2n curs:
  • Delegada: Sra. Nut Alonso Colomer
  • Subdelegada: Sra. Clàudia Barcelona Caballero
 • 3r curs:
  • Delegada: Sra. Georgina García Mouslik
  • Subdelegada: Sra. Martina Márquez Alpáñez
  4t curs:
  • Delegada: Sra. Iman Mtioui Serroudh
  • Subdelegada: Sra. Laura Suñer José Maria

1.8.2 Màsters i doctorat:

 • Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar (MISE):
  • Delegada: Sra. Núria Petrus Ordaz
 • Màster en Infermeria Aplicada a l'Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (MIA-ARiD):
  • Delegada: Sra. Elena Ortega Cazorla.
  • Subdelegat: Sr. Sergi Crusats Font
 • Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extra hospitalàries (MIA-EE):
  • Delegada: Sra. Sharmin Raja Morales
  • Subdelegada: Sra. Ariadna López Rubio
 • Doctorat

Portal de transparència