Notícies Altres entrades

Taller de relaxació per a nens i nenes

Estudiants de 3r curs de l'ESIMar han començat a impartir un Taller de relaxació per a nens i nenes que participen en les activitats del Casal Infantil de la Barceloneta. 

Aquest taller és part d'un projecte d'Aprenentatge-Servei que està inclòs dins el Programa de Compromís Social i Igualtat de l'ESIMar i té per objectiu que els infants aprenguin tècniques per aconseguir un estat de tranquil·litat i benestar a nivell emocional i físic.