Notícies Altres entrades

Resultat de la Fase II de la Convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2019-2020

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats per el curs acadèmic 2019-2020:

La comissió constituïda a tal efecte ha resolt aprovar i fer públic el resultat de la Fase II d'aquesta convocatòria.Candidats/es admesos/ses:

DNI

21782071J

25484721P

                                                                       Núria Perich Martín

                                                                       Cap d'estudis

                                                                       Barcelona, 25 de juny de 2019