Notícies Altres entrades

Publicació llista provisional d’admesos Convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2022-2023

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per el curs acadèmic 2022-2023

La Comissió ha resolt aprovar i fer públic la llista provisional d'admesos d'aquesta convocatòria.

Candidats/Candidates admesos/es

DNI

48126385N

Ariadna Graells Sans

Cap d'Estudis

Barcelona, 13 de maig de 2022