Notícies Altres entrades

Convocatòria Extraordinària 2023 d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats per al curs acadèmic 2023-2024

Publicació Llista Provisional d’admesos

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria extraordinària d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats pel curs acadèmic 2023-2024:

La Comissió ha resolt aprovar i fer pública la llista provisional d'admesos d'aquesta convocatòria.

Candidats/Candidates admesos/es

DNI

265XX658J

432XX640W

Candidats/Candidates excloses

DNI

269XX497N

435XX081P

479XX478R

532XX449C

 

Cap d'estudis

Ariadna Graells

Barcelona, 17 de juliol de 2023