Notícies Altres entrades

II Jornades de tutorització del Treball de Fi de Grau, liderades per la coordinadora del TFG, Eva Padrosa

El passat 9 de novembre van tenir lloc les II Jornades de tutorització del Treball de Fi de Grau. Es tracta d'unes jornades que tenen per objectiu promoure la formació continuada de les persones que tutoritzen TFGs en el marc del Grau d'Infermeria, així com generar una xarxa de suport i aprenentatge entre elles. Les jornades van ser inaugurades per la coordinadora del TFG, Eva Padrosa, que va presentar la proposta formativa del TFG per aquest curs acadèmic. Després, es van organitzar dos tallers en els quals es van treballar diferents aspectes clau de l'assignatura. El primer va servir per cocrear els estàndards de la memòria escrita del TFG en les seves versions de protocol de recerca quantitatiu, qualitatiu i revisió bibliogràfica. El segon, va centrar-se en tècniques d'acompanyament i feedback que permeten potenciar el procés d'aprenentatge de les estudiants. Les jornades van tenir una bona acollida per part de les participants, que van destacar la utilitat de les eines pedagògiques que es van proporcionar.