Notícies Altres entrades

La Comissió d'Igualtat i Diversitats organitza grups focals de debat pel 25N

El passat 27 de novembre des de la Comissió d'Igualtat i Diversitats es va organitzar una activitat de debat i discussió al voltant de la diversitat a l'escola.

Amb la col·laboració d'estudiants, PDI, PAS i altres persones col·laboradores externes al centre, es van fer dos grups focals en què es van plantejar preguntes i temes de debat amb l'objectiu d'aprendre sobre les necessitats i les expectatives de la comunitat de l'escola. Durant gairebé dues hores, els grups van debatre sobre la situació de les diversitats presents a l'escola, i quines mesures es poden prendre per assolir un nivell més alt d'igualtat entre els diferents grups que conformen la comunitat ESIHMAR. Les converses es van orientar a la interseccionalitat de les diversitats a la comunitat, i com es podrien detectar i prevenir qualsevol mena de dificultat, obstacle o agressió en l'àmbit acadèmic, sigui dins o fora de l'aula.

Aquests grups focals formen part d'una sèrie d'activitats pensades per millorar la prevenció, la detecció i l'atenció de casos de discriminació o maltractament al contracte de l'escola, així com de fomentar i reforçar la diversitat dins de la comunitat. Entre les accions que es faran des de la comissió hi ha la proposta d'un pla de formació per a personal administratiu, docent i investigador, la creació de grups de treball i activitats amb estudiants, i la realització d'activitats de sensibilització i visibilització.

La Comissió d'Igualtat i Diversitats forma part de l'eix estratègic de Responsabilitat Social Universitària, i compta amb representants del cos estudiantil, PAS, PDI i Direcció. Entre els objectius d'aquesta comissió hi ha la prevenció, la detecció i l'atenció de qualsevol cas de discriminació, abús o agressió en relació amb la comunitat del centre, així com dur a terme activitats obertes que permetin la visibilització de situacions que ataquin la igualtat i les diversitats. Aquesta comissió compta amb recursos i circuits interns per atendre aquests casos de forma confidencial i posant la víctima al centre. Qualsevol persona que hagi estat víctima o testimoni de qualsevol classe d'abús o discriminació es pot adreçar al correu igualtat@esimar.edu.es o a les responsables de l'eix de Responsabilitat Social Universitària, Lourdes Mestres (lmestres@esimar.edu.es) i María Gil (mgilp(ELIMINAR)@esimar.edu.es).