Notícies Altres entrades

Elena Marco, estudiant de 4t curs, publica un article sobre violència obstètrica

L'estudiant de 4t curs de l'ESIHMAR, Elena Marco, publica el seu primer article, titulat "Violència obstètrica a Colòmbia i Espanya: Un delicte sense llei". Elena va realitzar una estada de sis mesos a la Fundació Universitària Juan N Corpas de Bogotà, Colòmbia, on va realitzar diverses estades de pràctiques, incloent-hi formació en sala de parts i investigació. Fruit d'aquesta experiència es publica aquest article al número 5 de la revista colombiana "Paradigmes Socio-Humanístics". L'article es troba ja disponible a la web de la revista.

En aquest article, Elena compara la situació de la violència obstètrica com un problema estructural a Espanya i a Colòmbia, tots dos països que no recullen la violència obstètrica a la seva legislació ni la reconeixen com a violència de gènere o violència masclista. En el cas de Colòmbia, quan es demana als professionals, s'explica l'existència de violència obstètrica amb la manca de personal especialitzat a causa de la manca de recursos. En el cas espanyol, però, destaca com hi ha recursos per abordar el problema i, tanmateix, hi ha evidències que la violència obstètrica també és una realitat a Europa. Alhora, a Espanya es detecten febleses en el sistema que poden explicar aquesta violència, com la manca de formació especialitzada dels seus professionals, que se centren en models biomèdics més que en models més humanitzats. L'article evidencia la necessitat de visibilitzar i investigar la violència obstètrica, així com de formar no només els seus professionals, sinó també les dones que poden arribar a patir-la, per tal que puguin detectar-la i evitar-la.

La investigació és una branca professional fonamental i una part essencial de la carrera infermera. Per això, a l'ESIHMAR s'inclou la investigació com a part del pla d'estudis, des del primer curs de grau fins al màster, i es proporciona als estudiants recursos i informació perquè adquireixin competències i habilitats que els permetin desenvolupar-se en aquest àmbit.