Notícies Altres entrades

Publicació llista provisional d’admesos Convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2024-2025

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats pel curs acadèmic 2024-2025:

La Comissió ha resolt aprovar i fer públic la llista provisional d'admesos d'aquesta convocatòria.

Candidats/Candidates admesos/es

30 crèdits reconeguts:

DNI

46XXXX06-E

100 crèdits reconeguts:

DNI

24XXXX06-V

49XXXX39-H

47XXXX28-F

Candidats/Candidates exclosos/es

DNI

48XXXX97-T

45XXXX57-W

45XXXX83-C

Ariadna Graells Sans

Cap d'Estudis

Barcelona, 28 de maig de 2024