Directori de professionals Altres professionals

Eva Padrosa Sayeras

Professora titular

epadrosas(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Sóc graduada en ciències biomèdiques i salubrista. A més, actualment estic finalitzant la tesi doctoral dins del programa de biomedicina de la Universitat Pompeu Fabra, amb èmfasi en salut pública i educació en les ciències de la salut. A banda d'aquest projecte, focalitzat en les implicacions que té la precarietat laboral i altres condicions d'ocupació desfavorables en la salut de la població treballadora, la recerca que desenvolupo està centrada en els àmbits dels determinants socials de la salut i les desigualtats en salut, sempre des d'una perspectiva holística. Més enllà de la meva vessant investigadora, realitzo tasques de docència en matèries de salut pública, metodologies de recerca, demografia, bioestadística i epidemiologia. Crec fermament que la transferència de coneixement, per ser efectiva i plena, ha de ser multi-direccional. És per això que considero la combinació de la recerca amb la docència com una eina de contacte social essencial, que permet la col·laboració de professorat i alumnat per la construcció d'un entorn més equitatiu, sostenible i, en definitiva, saludable.