Virginia Henderson

(EEUU 1897-1996)


Es va graduar el 1921 a l'Escola d'Infermeria de l'Armada de Washington DC. El 1927 entrà al Teachers College de la Universitat de Columbia on es va llicenciar i va obtenir el màster. El 1930, com a professora a Norforlk comença a publicar els seus primers articles.

Cap al 1959 inicia la seva activitat investigadora a la Universitat de Yale. Realitza el projecte "Nursing Studies Index", quatre volums que recullen dades biogràfiques, analítiques i històriques de la infermeria entre 1900 a 1950. Elabora l'Informe Nacional sobre Investigació en Infermeria en el qual es fa palesa l'absència de la investigació clínica.

El model conceptual de Henderson destaca que la funció d'infermeria és ajudar a la persona, malalta o sana, en la realització d'aquelles activitats relacionades amb la seva salut o amb la seva recuperació, activitats que podria fer la mateixa persona si tingués la força i els coneixements necessaris, i cerca la manera d'ajudar-la a independitzar-se en la seva cura. El seu model publicat a The Nature of Nursing, el 1966, identifica les 14 necessitats bàsiques de l'ésser humà, i els tres nivells de relació entre la infermera i el pacient.