Projecte de Col·laboració Internacional en Línia ESIMar: més enllà de les fronteres

Centres o institucions partners

Des del curs 2020-2021 a l'ESIMar s'ha posat en marxa un projecte COIL, integrat dins de l'assignatura de Cuidatges Materno-Infantils i en l'Adolescent. Durant quatre setmanes s'alinea part del currículum de l’assignatura entre la Fundación Universitaria Juan N Corpas (Colòmbia) i l'ESIMar (Espanya) per treballar amb els grups internacionals d'estudiants competències de treball col·laboratiu, cuidatge transcultural i utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.