Projecte de Col·laboració Internacional en Línia ESIMar: més enllà de les fronteres

Membres

Lideren aquest projecte la Dra. Olga Rodrigo Pedrosa (ESIMar) i la professora Angie Briñez (Colòmbia). Integren l'equip docent la Sra. Piedad Torres (Colòmbia) i la Sra. Raquel Navarro (Espanya).

De forma transversal, també s'ha posat en marxa un estudi emmarcat en la Investigació-Acció Participativa, per tal d'adaptar la metodologia a les necessitats específiques dels estudis d'infermeria. Formen part d'aquest equip de recerca la Dra. Olga Rodrigo Pedrosa (IP) (Espanya), la professora Angie Briñez (Colòmbia), la Dra. Maria Antonina Román (Colòmbia), la Dra. Fabiola Joya (Colòmbia), la professora Raquel Navarro (Espanya), la Dra. Maria Gil (Espanya) i la professora Mónica Alcalà (Espanya).