Dades i indicadors - Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Accés i matrícula

Curs acadèmic 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 17 14 21
    Dones 16 12 19
    Homes 1 2 2
Crèdits matriculats 985 840 1230
Crèdits matriculats per estudiant 57,94 60 58,57
Estudiants que sol·liciten fer matrícula parcial en el 1r curs - - 1
Ràtio EETC / Total matriculats de 1r curs 100% 100% 95,24%
Nou ingrés 17 14 21
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30