Preu, descomptes i beques

Per consultar la informació econòmica actualitzada accedeix al següent enllaç:

Gestió econòmica

Preu del Grau

Preu per crèdit: 95€
Taxes acadèmiques: 125€
Taxa UPF: 200€/60 crèdits matriculats
Taxa assegurança escolar: 1,12€
Preu total 6.026,12€

Sol·licita informació

Descomptes

Obtindran descompte i/o bonificació en el preu de la matrícula els i les estudiants del Grau en Infermeria que puguin acreditar alguna de les condicions següents: 

 • Família nombrosa general
 • Família nombrosa especial
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%
 • Víctimes d'actes terroristes
 • Víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella
 • Treballadors/es del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona - Descompte del 5%

Per a l'aplicació del descompte caldrà acreditar-lo amb el document que correspongui.

Els descomptes no són acumulatius. S'aplicarà el tipus de descompte més avantatjós per a l'alumne.

Beques i ajuts

1. Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL)

Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL)

2. Beca de caràcter General del Govern Basc per a Estudiants Universitaris

Beca de caràcter General del Govern Basc

 3. Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA)

Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA)

4. Programa ESIHMar d’ajuts a l’estudi. 

L'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar publica la convocatòria d'ajuts a l'estudi per al curs acadèmic 2023-2024. Un programa adreçat a:

Modalitat A:

Estudiantat de 3r i 4t curs de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar matriculat en l'ensenyament oficial de Grau en Infermeria amb almenys 1 curs acadèmic d'antiguitat a l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar amb un bon rendiment acadèmic i que:

 • El seu nivell de renda familiar es trobi per sota del llindar 5 establert en aquesta convocatòria segons taula annexa durant el 2022, o
 • Es trobi amb dificultats econòmiques com a resultat d'una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l'any 2022 i durant l'any 2023, que afecti de manera greu a l'economia familiar.

Modalitat B:

Estudiantat de qualsevol curs de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar matriculat en l'ensenyament oficial de Grau en Infermeria amb una baixa mèdica acreditada de llarga durada (més de 3 mesos) durant el curs 2022-2023 que li hagi impedit cursar la totalitat dels crèdits d'una o més assignatures. En aquests casos, l'ajuda estarà subjecta al nombre de crèdits que no s'hagin pogut cursar.


Queden exclosos els programes de màster i postgrau així com la formació continuada realitzada íntegrament a l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar o en col·laboració amb altres institucions.

L'import dels ajuts abastarà part del cost dels crèdits matriculats segons l'ordre de prelació establert i segons el que consideri la Comissió, tenint en compte el nombre de sol·licituds presentades i el caràcter limitat del fons d'ajut disponible.

Per a establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixin els requisits es tindran en compte els criteris següents:

 1. Situació econòmica de la unitat familiar de l'estudiant
 2. Expedient acadèmic de l'estudiant
 3. Escrit de motivació de l'estudiant
 4. Informe del tutor de l'estudiant

El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implicarà necessàriament la concessió de l'ajut, el qual està subjecte a les disponibilitats pressupostàries.


Informació beques públiques

Informació sobre beques públiques Universitat Pompeu Fabra

L’Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar és un centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. Els alumnes de l’ESIHMar no poden optar a les beques específiques de la UPF, però sí poden veure a la web a quines ajudes públiques poden optar.