Grau en Infermeria

|Alt Imatge|

El pràcticum del Grau d'Infermeria de l'ESIHMar esdevé l'eix vertebral del currículum i la matèria amb major valor acadèmic del Pla d'Estudis, 80 crèdits d'un total de 240. Des d'una perspectiva didàctica, les pràctiques clíniques, les sessions d'estudi i reflexió, i els tallers de simulació es combinen de forma harmònica per afavorir l'aprenentatge de l'estudiantat.

Les pràctiques clíniques curriculars s'estructuren en 9 assignatures de caràcter obligatori, iniciant-se en el 1r curs i estenent-se al llarg del grau. Els plans docents emfatitzen en el desenvolupament de competències generals, transversals i específiques, des d'una acció professional reflexiva realitzada en diferents àmbits i nivells assistencials. Amb tot, les metodologies emprades fomenten i faciliten la transferència i inferència de coneixements.

En cada període de pràcticum, a cada estudiant se li és assignada una persona referent que desenvoluparà la tasca de tutoria acadèmica, i en farà el seguiment i avaluació al llarg de tot el procés d'aprenentatge. Així mateix, en el centre de pràctiques, l'estudiant comptarà amb la guia d'una infermera experta, o tutora clínica, qui serà designada per a les tasques d'acompanyament i mentoratge durant les pràctiques.

Per a tal fi l'Escola compta amb recursos assistencials propis, els centres del Parc de Salut Mar, i amb la col·laboració d'institucions de caràcter públic i privat amb les quals estableix conveni.

Primer curs

Matèria Infermeria Integrada.
Objectius Assoliment de competències específiques de cures bàsiques a les persones amb vulnerabilitats relacionades amb la dependència i no tant amb malalties específiques.
Organització Pràcticum Infermeria Integrada III (3r trimestre): 4 setmanes.
Centres de pràctiques

CAEMIL Centres Dr. Emili Mirà, Centre Fòrum, Centre Integral Salut Cotxeres, Centre per a disminuïts psíquics profunds Can Ruti, Centre Residencial Consell de Cent Sanitas, Centre Residencial Les Corts Sanitas, Centre Residencial Provença Sanitas, Centre Residencial Sagrada Família Sanitas, Clínica del Remei, Clínica Diagonal. Clínica Mi Tres Torres Barcelona. CSS Sant Jordi de la Vall d'Hebrón, Diputació de Barcelona Llars Mundet, DomusVi Centre residencial Bonanova, DomusVi Residència per a gent gran Can Buxeres, DomusVi Residència per a gent gran Claret, DomusVi Residència per a gent gran La Salut Josep Servat, Domusvi Residència Mont Martí – Puig Reig, Domusvi Residència per a gent gran Regina, Domusvi Residència per a gent gran Sabadell Ciutat, Domusvi Residència per a gent gran Sant Jordi, Fundació Esclat, Fundació Puigvert, Hestia Duran i Reynals, Hestia Palau, Hospital Cima, Hospital Sant Rafael, Hospital Universitari Dexeus, Parc Sanitari Pere Virgili, Residència Amavir Diagonal, Residència Amavir Horta, Residencia de Ancianos Ramon Berenguer, Vitalia Sant Just, Vitalia Sants.

Segon curs

Matèria Pràcticum Introductori.
Objectius Desenvolupar les competències professionals del tenir cura de persones en edat infantil i adulta, sanes o amb problemes aguts o crònics.
Organització
  • Pràcticum Introductori I: 5 setmanes.
  • Pràcticum Introductori II: 4 setmanes.
  • Pràcticum Introductori III: 4 setmanes.
Normativa L'estudiant ha d'haver superat Infermeria Integrada III i una de les assignatures prèvies d'Infermeria Integrada (I i II).
Centres de pràctiques

ABS La Roca del Vallès, CAP Barceloneta, CAP Comarques del Berguedà, CAP Casc Antic, CAP El Gorg, CAP Larrard, CAP Plana LLedó, CAP Ramón Turró, CAP Sant Miquel, CAP Sant Roc, CAP Vila Olímpica, Centre Fòrum, Centre Integral Salut Cotxeres, Centre per a disminuïts psíquics profunds Can Ruti, Clínica Cita, Clínica Corachan, Clínica del Remei, Clínica Diagonal, Clínica Mi Tres Torres Barcelona, EAP Besòs, EAP Can Bou, EAP Gavà 2, EAP Poble Nou, EAP Raval Nord, EAP Raval Sud, EAP Sitges, Fundació Puigvert, Hospital Cima, Hospital de Barcelona, Hospital de l'Esperança, Hospital del Mar, Hospital General de Granollers, Hospital Quirón Barcelona, Hospital Residència Sant Camil, Hospital Sant Rafael, Hospital Universitari Dexeus, Residencia de Ancianos Ramon Berenguer.

Tercer curs

Matèria Pràcticum Clínic.
Objectius Desenvolupar les competències professionals per a dur a terme cures d'infermeria amb un major grau de complexitat especialment en l'àmbit d'atenció primària i atenció hospitalària.
Organització
  • Pràcticum Clínic I: 7 setmanes.
  • Pràcticum Clínic II: 5 setmanes.
Normativa

L'estudiant ha d'haver superat com a mínim 2 de les 3 assignatures de Pràcticum Introductori (I, II o III).

Centres de pràctiques

ABS La Roca del Vallès, CAP Barceloneta, CAP Comarques del Berguedà, CAP Dalt la Vila, Cap El Gorg, CAP Larrard, CAP Jaume I, CAP Plana Lledó, CAP Ramón Turró, CAP Sant Miquel, CAP Sant Roc, CAP Vila Olímpica, Centre de Diàlisi de Mataró (Diaverum), Centre de Diàlisi NEPHROS (Diaverum), Centre de Diàlisi Verge de Montserrat (Diaverum), Centre Fòrum, Centre Integral Salut Cotxeres, Centre per a disminuïts psíquics profunds Can Ruti, Centre sociosanitari El Carme, Clinica Corachan, Clínica Cita, Clínica del Remei, Clínica Diagonal, Clínica Tres Torres Barcelona, EAP Besòs, EAP Can Bou, EAP Poble Nou, EAP Raval Nord, EAP Raval Sud, EAP Sitges, EAPT Alt Penedès, EAPT Garraf, Hospital CIMA, Fundació Puigvert, Hospital de l'Esperança, Hospital de la Vall d'Hebrón, Hospital del Mar, Hospital General de Granollers, Hospital Quirón Barcelona, Hospital Residència Sant Camil, Hospital Sant Rafael, Hospital Universitari Dexeus, Institut Mèdic Badalona (Diaverum).

Quart curs

Matèria Pràcticum Avançat.
Objectius

Desenvolupar les competències infermeres necessàries per abordar les situacions de cures des de la seva singularitat i complexitat en qualsevol àmbit d'atenció i en les situacions crítiques de salut i per últim, afavorir la inserció a l'àmbit laboral.

Organització
  • Pràcticum Avançat I: 15 setmanes.
  • Pràcticum Avançat II: 11 setmanes.
  • Pràcticum Avançat: 10 setmanes.
Normativa

Haver superat totes les assignatures de Pràcticum Clínic (I i II).

Centres de pràctiques

ABS Apenins Montigalà, ABS Nova Lloreda, CAEMIL Centres Dr. Emili Mirà, CAP Plana Lledó, CAP Sant Roc, CAS La Mina, Centre de Diàlisi Emilio Rotellar (Diaverum), Centre de Diàlisi NEPHROS (Diaverum), Centre de Diàlisi Mataró (Diaverum), Centre de Diàlisi Verge de Montserrat (Diaverum), Centre Fòrum, Centre Penitenciari Brians 1, Centre Penitenciari Dones Wad Ras, Centre Penitenciari La Roca 1, Centre Penitenciari la Roca 2, Clinica Corachan, Clínica Diagonal, Clínica Tres Torres Barcelona, CUAP Pere Camps, EAP Can Bou, Fundació Esclat, Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, Hospital Cima, Hospital de Barcelona, Hospital de la Vall d'Hebrón, Hospital de Nens de Barcelona, Hospital del Mar, Hospital General de Granollers, Hospital Municipal de Badalona, Hospital Residència Sant Camil, Hospital Sant Joan de Déu Espluges, Hospital Sant Rafael, Hospital Universitari Dexeus, Institut Mèdic Badalona (Diaverum)Quirón Prevención Llacuna, Quirón Prevención Provença, Quirón Prevención Tarradelles.

Programa "Casa Nostra"

El programa Casa Nostra és un programa propi de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar, relatiu a la matèria de pràcticum, que té com a objectiu facilitar la inserció laboral de l'estudiantat empadronat fora de la comunitat autònoma de Catalunya i que desitgi retornar a les seves comunitats autònomes de procedència, un cop finalitzats els seus estudis. En cap cas es tracta d'un programa de mobilitat o intercanvi (SICUE, ERASMUS, etc...) que permeti cursar assignatures de pràcticum, fora del territori d'acció de la universitat.

Amb aquest propòsit, el programa preveu que l'estudiantat acceptat al mateix pugui cursar el darrer període de pràctiques del Grau en Infermeria (Pràcticum Avançat III) en una institució sanitària de la seva comunitat autònoma de procedència. Per fer-ho, l'estudiantat interessat haurà de formalitzar la seva sol·licitud, entregant la documentació pertinent degudament complimentada, mitjançant l'aplicatiu habilitat a Moodle i seguint les instruccions especificades pel seu efecte.

Informació general sobre cotització de pràctiques

A partir del mes de gener de 2024 va entrar en vigor una nova mesura establerta pel Reial Decret legislatiu 2/2023 per la qual tots els estudiants que facin pràctiques curriculars han de cotitzar a la Seguretat Social. Aquesta cotització inclou contingències comunes i professionals i aporta anys d'experiència laboral.