Altres activitats formatives

Cine-Fòrum: "Cuidados de cine"

Professora-coordinadora

  • Lourdes Mestres i Camps

Descripció

Incorporar el cinema als/les estudiants de grau i postgrau d'infermeria en un espai fora de l'aula clàssica, del curs o de les assignatures, permet treballar transversalment integrant continguts des de paradigmes molt diferents. Tanmateix, pot contribuir a l'expressió lliure de tots els/les participants, a aprendre cooperativament de forma interactiva, relaxada i menys institucionalitzada, a través de compartir dubtes, "veritats" , intercanviar opinions, i evidenciant la pluralitat de perspectives.

El col·loqui o "fòrum" ens ha de permetre interrelacionar continguts des de l'holisme i l'humanisme, buscant evidències, explorant realitats o altres maneres d'entendre, gestionar i preservar la vida, les interaccions humanes, i aprendre de la diversitat dels discursos i pràctiques, des de la sensibilitat, el respecte, la tolerància i la bona predisposició.

Sota la premissa de que "Una imatge val més que mil paraules", s'ha iniciat un cicle de Cine-fòrum dirigit a tots els/les estudiants (de grau i postgrau) i professors/es d'infermeria del Campus Mar.

Objectiu general

Reflexionar en relació al ser infermer, a partir d'una proposta d'aprenentatge cooperatiu, lúdic, i transversal, com és el cine fòrum, que faciliti la interacció entre estudiants i professors en un espai acadèmic compartit.

Objectius específics:

  1. Identificar les diferents perspectives dels actors principals, analitzant el context històric, social i cultural de les activitats de tenir-cura de la salut i de les persones cuidadores.
  2. Analitzar la imatge i els rols dels infermers/ de les infermeres a través del debat sobre els personatges de la pel·lícula seleccionada, identificant les cures infermeres implícites o explícites en la pel·lícula seleccionada, fent especial esment a les "cures invisibles".
  3. Analitzar el fenomen salut-malaltia, així com els determinants de salut implicats en la trama dels films, i la seva repercussió en les persones i l'entorn.
  4. Explorar les similituds entre la realitat i la ficció en els diferents contextos escenogràfics, relacionant-ho amb les competències de les infermeres, les experiències personals, i les vivències individuals dels pràcticums.