Notícies Web ESIMar

* Els camps són obligatoris

DS6-01/05 Formulari notícies Web

NOTÍCIES WEB ESIMAR  https://www.esimar.edu.es/ca/noticies/

Recordeu incloure:

  • En el marc de quina assignatura/grau/postgrau/projecte s'inscriu la notícia
  • Indret de realització, si s'escau
  • Data de realització/publicació, si s'escau
  • Enllaç a la publicació/pàgina web de l'esdeveniment, si s'escau

CANALS

A més de publicar la notícia a la pàgina web, publicar-la també als següents canals (marcar totes les que correspongui): *

[1] El contingut de la notícia es limitarà a una o dues frases per adequar-se al format d'aquestes xarxes.


Tipus de comunicació

Tipus de comunicació (seleccionar una): *

[2] Els esdeveniments a futur també s'afegiran a la secció agenda de la web.


Adjuntar imatge/s:

Per a imatges on apareguin persones que no siguin estudiants ESIMar, recordeu que cal haver obtingut el seu consentiment oral abans de fer la publicació.

Adjuntar vídeo:

Formats acceptats: .mp4 o .mov

Si us plau accediu al següent enllaç i copieu-lo a la carpeta de Google Drive:

Notícies Web ESIMar