Formació docent: Tutoritzar els TFGs

  • Data: 9 de novembre de 2023
  • Horari:
    • Matí de 9 a 13 h
    • Tarda de 15 a 19 h
  • Destinat a tot el professorat tutor de TFG (ja sigui permanent o col·laborador)

* Els camps són obligatoris

Dades personals / Datos Personales: