Formació docent: Tutoritzar els TFGs

  • Data: 21 de desembre de 2022
  • Horari:
    • Matí de 08:30 a 13:00 h
    • Tarda de 15:30 a 20:00 h
  • Destinat a tot el professorat tutor de TFG (ja sigui permanent o col·laborador)

* Els camps són obligatoris

Dades personals / Datos Personales: