Notícies Altres entrades

Avaluació positiva activitat investigadora AQU

Les Dres. Roser Terradas i Gemma Robleda, professores de l'ESIMar, obtenen l'avaluació positiva de la seva activitat investigadora per part de l'AQU, amb l'adjudicació d'un sexenni per a cadascuna.

L'equip directiu de la ESIMar agraeix la seva implicació i compromís amb el desenvolupament de la recerca en Infermeria i les felicita per aquest important reconeixement.