Notícies Altres entrades

Valoració Màster Universitari d'Infermeria i Salut Escolar

Amb data 28 de Març de 2018, la Comissió Específica de Ciències de la Salut de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya, ha acordat valorar FAVORABLEMENT la proposta de pla d'estudis del Màster Universitari d'Infermeria i Salut Escolar, presentat per l'Escola Superior d'Infermeria del Mar.