Notícies Altres entrades

Curs tutors clínics 2018

Edifici Campus Mar. Dr. Aiguader 80

L'Escola Superior d'Infermeria del Mar, ofereix un curs gratuït durant el mes de maig de 2018, dirigit a infermers/res i/o tutors clínics d'infermeria.Objectius del Curs:

  • 1.Analitzar la percepció del rol docent de les infermeres assistencials
  • 2. Adquirir habilitats en la utilització de metodologies docents adequades a la tutoria del Pràcticum
  • 3. Aprofundir en les estratègies d'avaluació
  • 4. Desenvolupar habilitats de comunicació i relació interpersonal amb l'alumnat tutelat

Continguts:
  • 1. Naturalesa de la Cura
  • 2. Naturalesa del Pràcticum i Identitat professional
  • 3. Competències docents del tutor clínic
  • 4. Estratègies d'ensenyament - aprenentatge-avaluació


El curs és presencial i té una durada de 20 hores. S'impartirà en horari de 16 a 20 hores els dies 8, 15, 22 i 29 de maig del 2018 a l'aula 61.314/16 de l'Edifici Docent del Campus Universitari Mar.


Inscripció:

Fins al 2 de maig 2018

La inscripció és gratuïta i ha de realitzar-se mitjançant el següent formulari electrònic (inscripció tancada).En finalitzar el curs, s'expedirà un diploma acreditatiu de la formació realitzada.