Notícies Altres entrades

Resultat de la Fase II de la convocatòria d’accés per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional - Curs 2018 -2019

Un cop la Comissió de Valoració ha efectuat les entrevistes personals, ha resultat:
DNI

25624555W - No apte

36569362Y - No apte

Núria Perich Martín

Cap d'Estudis

Barcelona, 15 de maig de 2018