Notícies Altres entrades

Resultat de la Fase I de la Convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2018-2019

Resolució Fase I

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats per el curs acadèmic 2018-2019:

La comissió constituïda a tal efecte ha resolt aprovar i fer públic el resultat de la Fase I d'aquesta convocatòria.FASE 1 SUPERADA:

DNI

21754804R

49184972R

47966947X
 

FASE 1 NO SUPERADA:

DNI

X08577862N

Y4241323E

41014537V

XDC180386

                                                                       Núria Perich Martín

                                                                       Cap d'estudis

                                                                       Barcelona, 29 de maig de 2018