Notícies Altres entrades

Resultat de la Fase II de la Convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2018-2019

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats per el curs acadèmic 2018-2019:

La comissió constituïda a tal efecte ha resolt aprovar i fer públic el resultat de la Fase II d'aquesta convocatòria.Candidats/es admesos/ses:

DNI

21754804R

47966947X

49184972R


 

                                                                       Núria Perich Martín

                                                                       Cap d'estudis

                                                                       Barcelona, 27 de juny de 2018