Notícies Altres entrades

Convocatòria 2019 d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats per al curs acadèmic 2019-2020

Publicació Llista Provisional d’admesos i exclosos

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per el curs acadèmic 2019-2020

La Comissió ha resolt aprovar i fer públic la llista provisional d'admesos i exclosos d'aquesta convocatòria.


Candidats/Candidates admesos/es

DNI

21782071J

25484721P


Candidats/Candidates no admesos/es

DNI

46964031D

46468450D

Y7020539X

Y6381683WCap d'estudis

Núria Perich i Martín

Barcelona, 14 de maig de 2019