Notícies Altres entrades

Resultat de la Fase I de la Convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2019-2020

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per el curs acadèmic 2019-2020:

La comissió constituïda a tal efecte ha resolt aprovar i fer públic el resultat de la Fase I d'aquesta convocatòria.FASE 1 SUPERADA:

DNI

21782071J

25484721P

FASE 1 NO SUPERADA:

DNI

46964031D

46468450D

Y7020539X

Y6381683W

                                                                       Núria Perich Martín

                                                                       Cap d'estudis

                                                                       Barcelona, 30 de maig de 2019