Notícies Altres entrades

Segona convocatòria extraordinària per a la mobilitat durant el curs 2019-20

Un cop adjudicades les places per convocatòria ordinària i segons el calendari previst, el departament de mobilitat convoca una segona convocatòria extraordinària per a la mobilitat durant el curs 2019-20.

Aquesta convocatòria està destinada als i les estudiants de tercer curs que vulguin realitzar una estada de mobilitat durant el tercer trimestre del curs acadèmic 2019-20. Només poden sol·licitar mobilitat aquelles persones que acreditin que no tenen cap assignatura suspesa.

Les places i destins que s'ofereixen són els següents:

Destí

Tipus conveni

Places

Suècia

ERASMUS

1

València

SICUE

2

Colòmbia

Bilateral

2

En relació a la dotació econòmica, tot i que les places del programa Erasmus compten amb finançament a través d'una beca en aquest cas no està garantida. El conveni bilateral no disposa de finançament.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud a Secretaria de l'ESIMar fins el dimarts 15 d'octubre. La resolució d'aquesta convocatòria es publicarà el 17 d'octubre de 2019.

Sol·licitud de mobilitat segona convocatòria extraordinària

Segona convocatòria extraordinària de mobilitat ERASMUS +, SICUE i conveni bilateral pel curs 2019-2020.