Notícies Altres entrades

Es constitueix l’Equip de treball de Gènere, Infermeria i Desigualtats (ETGID)

Aquest mes de novembre de 2019 s'ha constituït, a la seu de l'ESIMar, l'Equip de Treball de Gènere, Infermeria i Desigualtats (ETGID) format per professionals docents d'algunes de les universitats de Catalunya i Saragossa, que desenvolupen iniciatives per introduir la perspectiva de gènere de forma transversal en els plans docents de les assignatures de grau.

Les professores Montse Montiel de l'ESIMar i Eva Fernández de l'EUIT han estat les impulsores d'aquest grup, que pretén l'intercanvi d'experiències docents, al voltant de la perspectiva de gènere i l'impuls de la docència i la recerca de gènere en l'àmbit de la infermeria.