Notícies Altres entrades

Nova convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats 2020.

Ja és possible consultar la nova convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats pel curs 2020-2021 amb el nou calendari de tràmits.

Nova convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats 2020

Els estudiants interessats en participar en aquest procés hauran de presentar el resguard de pagament, la sol·licitud i la documentació corresponent del 18 al 29 de maig del 2020 de forma telemàtica al correu electrònic: esimar(ELIMINAR)@esimar.edu.es

La realització d'aquesta convocatòria en els termes fixats queda subjecta a les condicions de la situació d'alarma sanitària, segons com evolucioni la situació es podran establir noves mesures. 

En el cas que els terminis siguin d'impossible compliment amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s'establiran les mesures pertinents, amb la possibilitat d'allargar els terminis en el cas que sigui necessari en finalitzar l'estat d'alarma.

CALENDARI RESUM DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA AL GRAU EN INFERMERIA

  • Sol·licitud d'admissió: del 18 al 29 de maig del 2020
  • Publicació llista provisional admesos i exclosos: a partir del 8 de juny del 2020
  • Publicació llista definitiva admesos i exclosos: a partir del 23 de juny del 2020
  • Publicació resultats fase 1: a partir del 3 de juliol del 2020
  • Publicació resultats fase 2 i resolució d'admissió. a partir del 20 de juliol del 2020
  • Pagament i lliurament del resguard de reserva de plaça d'admissió: del 21 al 22 de juliol del 2020
  • Presentació documentació original per formalitzar la matrícula: del 21 al 22 de juliol del 2020
  • Matrícula: concertada amb cita prèvia al setembre