Notícies Altres entrades

Convocatòria 2020 d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats per al curs acadèmic 2020-2021

Publicació Llista Provisional d’admesos

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per el curs acadèmic 2020-2021

La Comissió ha resolt aprovar i fer públic la llista provisional d'admesos d'aquesta convocatòria.

Candidats/Candidates admesos/es

DNI

43554580D

49871877B

43577779R

46499632A

47990464K

47324192JCap d'estudis

Gemma Robleda Font 

Barcelona, 09 de juny de 2020