Notícies Altres entrades

Resultat de la Fase I de la Convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2020-2021

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per el curs acadèmic 2020-2021:

La comissió constituïda a tal efecte ha resolt aprovar i fer públic el resultat de la Fase I d'aquesta convocatòria.

FASE 1 SUPERADA:

DNI

49871877B

43577779R

46499632A

47990464K

47324192J

FASE 1 NO SUPERADA:

DNI

47441936C 

43554580D

                                                                       Gemma Robleda Font

                                                                       Cap d'estudis

                                                                       Barcelona, 6 de juliol de 2020