Notícies Altres entrades

Resultat de la Fase II de la Convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2020-2021

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per el curs acadèmic 2020-2021:

La comissió constituïda a tal efecte ha resolt aprovar i fer públic el resultat de la Fase II d'aquesta convocatòria.

FASE 2 SUPERADA:

DNI

49871877B

43577779R

46499632A

47990464K

47324192J

                                                                       Gemma Robleda Font

                                                                       Cap d'estudis

                                                                       Barcelona, 23 de juliol de 2020