Notícies Altres entrades

Comunicat dirigit a l’estudiantat sobre l’adopció de noves mesures de prevenció COVID19 en els centres universitaris

Benvolgudes i benvolguts estudiants,

A la llum de les noves indicacions realitzades pel Consell Interuniversitari de Catalunya en relació a l'adopció transitòria de noves mesures als campus universitaris per contenir l'índex de contagi per COVID19 (http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=389070) i en les que es sol·licita la reducció de l'activitat presencial en els centres universitaris, l'Escola Superior d'Infermeria del Mar adoptarà les següents mesures:

  1. Mantenir la docència virtual que estava planificada en aquest modalitat.
  2. Virtualitzar tota aquella activitat en format de seminaris que estava planificada de forma presencial.
  3. Mantenir les activitats de simulació en format presencial, atesa la seva naturalesa pràctica.
  4. Mantenir les activitats de pràctiques clíniques en format presencial.

Aquestes mesures es faran efectives a partir d'aquest proper dijous dia 15 d'octubre i es mantindran fins el dia 30 d'octubre, si no hi ha altres recomanacions que ho impedeixin. L'objectiu d'aquestes indicacions és reduir el nombre de desplaçaments entre el gruix poblacional que implica l'activitat universitària, pel que emplacem a la responsabilitat de tots i totes per a seguir aquestes mesures i limitar la mobilitat.

Tot l'equip professional que conforma l'ESIMar estem treballant per minimitzar l'impacte que aquest nou escenari pugui ocasionar sobre el seguiment acadèmic de l'estudiantat, per aquest motiu, en els propers dies, les persones titulars de les assignatures incloses en aquest període de temps oferiran informació específica sobre les adaptacions realitzades.

Gràcies per la vostra col·laboració

Equip de direcció

14 d'octubre de 2020