Notícies Altres entrades

Resolució 15 de març de la convocatòria ordinària de places de mobilitat del programa ERASMUS + conveni bilateral pel curs 2021-2022

Des del departament de mobilitat us informem de la publicació de la resolució de places de la següent convocatòria de mobilitat després del període de reclamacions:

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PLACES DE MOBILITAT DEL PROGRAMA ERASMUS + CONVENI BILATERAL PEL CURS 2021/2022.

França i Itàlia són destins que requereixen que la llengua acreditada sigui la oficial del país (francès o italià respectivament). Recordeu que el període d'acceptació de places és del 15 al 19 de març de 2021, i que enguany es realitzarà telemàticament degut a la situació sanitària del covid-19. Per sol·licitar el document d'acceptació de la plaça cal que us adreceu al correu: alopezc(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb la secretària de mobilitat al correu alopezc(ELIMINAR)@esimar.edu.es o a secretaria esimar(ELIMINAR)@parcdesalutmar.cat