Notícies Altres entrades

Convocatòria 2021 d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats per al curs acadèmic 2021-2022

Publicació Llista Provisional de sol·licitants que segueixen en el procés

Fem pública la llista provisional de sol·licitants que segueixen en el procés de la Convocatòria 2021 d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per al curs acadèmic 2021-2022

DNI

47192474Q
47440671C

Ariadna Graells Sans

Cap d'Estudis

Barcelona, 7 de maig de 2021