Notícies Altres entrades

Resultat de la Fase I de la Convocatòria d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2021-2022

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per el curs acadèmic 2021-2022:

La comissió constituïda a tal efecte ha resolt aprovar i fer públic el resultat de la Fase I d'aquesta convocatòria.

FASE 1 SUPERADA:

DNI

47192474Q
47440671C

Ariadna Graells Sans

Cap d'Estudis

Barcelona, 25 de maig de 2021