Notícies Altres entrades

Comença la preinscripció a les universitats

Entre el 2 de juny i l'1 de juliol està obert el termini per a la preinscripció a les universitats públiques catalanes i la Universitat de VIC (privada). La preinscripció es realitza a través del portal d'accés a la universitat, i està oberta per a:

 • Estudiants amb PAU i títols equivalents anteriors
 • Estudiants amb el títol de tècnic superior i títols equivalents anteriors
 • Estudiants amb una titulació universitària i títols equivalents anteriors
 • Estudiants amb la prova d'accés per a majors de 25 anys.
 • Estudiants amb l'accés per a majors de 40 anys.
 • Estudiants amb la prova d'accés per a majors de 45 anys.
 • Estudiants de sistemes educatius estrangers

Aquells que no accedeixin a través de qualsevol prova d'accés d'aquest any, o de la convocatòria per a majors de 40 anys, han de presentar a través del portal d'accés la següent documentació:

 • Qualificació de la PAU/EBAU.
 • Certificat oficial de la qualificació de cicles formatius de grau superior, d'ensenyament d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius.
 • Certificat oficial de notes dels estudis universitaris amb el càlcul de la nota mitjana entre 5 i 10 punts i el títol universitari o resguard de pagament dels drets d'expedició de títol.
 • Acreditació de la UNEDasiss.
 • Certificat de la qualificació de la prova d'accés per a majors de 25 anys.
 • Qualsevol altra document que acrediti l'accés a la universitat.

La primera assignació de plaça es publicarà el 13 de juliol, i les matrícules de primera assignació estaran obertes entre el 15 i el 20 de juliol. Tota la informació sobre la preinscripció es pot trobar a la web habilitada per la Generalitat.

Per a aquells que vulguin estudiar infermeria i obtenir el títol de la Universitat Pompeu Fabra, amb totes les seves garanties, trobaran tota la informació al web de l'Escola Superior d'Infermeria de la Mar.