Notícies Altres entrades

Millor TFG 2021: Sara Rodríguez Corbo

El reconeixement al millor Treball de Fi de Grau d'Infermeria a l'ESIMar és per a Sara Rodríguez Corbo. El seu TFG, que porta el títol d'"Estudi Fenomenològic sobre la percepció de l'escolarització en infants i adolescents amb Epidermòlisi Ampul·lar" ha sigut tutoritzat per la Dra. Olga Rodrigo Pedrosa, professora titular de l'escola.

El treball de la Sara estudia les barreres a les quals s'enfronten els infants i adolescents que pateixen d'aquesta rara malaltia genètica, que afecta la pell i les membranes mucoses. Al seu estudi es destaquen la manca de coneixement a les institucions educatives i d'un marc legal que protegeixi a aquests menors, i les conseqüències que tenen sobre les nenes i nens afectats. L'objectiu d'aquest treball va ser explorar la percepció de l'escolarització de les persones afectades, incloent-hi les seves relacions, emocions i assoliments acadèmics. Els resultats d'aquest estudi es podrien aplicar amb la creació d'un programa d'intervenció disciplinari a les escoles i una guia de bones pràctiques adreçada als professionals de la infermeria escolar.

El treball ha sigut presentat el 22 de juny a les Sessions Generals pels residents del Parc de Salut Mar, juntament amb els millors treballs de Biologia, Enginyeria Biomèdica, Formació Professional, i Medicina.