Notícies Altres entrades

Nova publicació sobre l’assetjament i el ciber-assetjament als instituts d’educació secundaria

Els Drs. Luis González de Paz y José A. Zafra, docents de l'Escola i del Màster Oficial d'Infermeria i Salut Escolar, han publicat un nou estudi sobre l'abast de l'assetjament i ciberassetjament als instituts d'educació secundària.

L'article porta el títol "Prevalence and self-report of bullying after in-class police orientation talk", i ha estat publicat on-line a la revista Public Health Nursing el 7 de juliol del 2021. L'estudi analitza el que perceben els adolescents de 12 a 16 anys en relació a l'assetjament escolar, ho compara amb la seva situació real i examina l'actitud que mantindrien els i les joves davant d'una agressió.

A les conclusions de la recerca s'ha trobat que el 81.3% dels i les adolescents han tingut experiències relacionades amb l'assetjament en els darrers dos mesos, bé com a víctimes, agressors o les dues situacions alhora. Tanmateix, el 90% no percep erròniament que hagi estat implicada, el que indica la confusió dels joves respecte a què es considera assetjament i quines línies no es poden creuar en les seves relacions habituals. Una de les diferències més importants entre gèneres, és que les noies no és consideren víctimes a sí mateixes, però ho són significativament més que els nois, i que els nois davant una agressió mantindrien una actitud inadequada (col·laborar a l'agressió o no fer res), i les noies, en canvi, intentarien aturar-la, bé informant o bé pacificant la situació.

Davant d'això els autors de l'estudi conclouen que és necessària una nova manera d'afrontar el problema de l'assetjament als instituts d'educació secundària, tractant la formació de les identitats de gènere d'una manera amigable, fugint d'estereotips i amb la implicació de tots els agents, incloent les infermeres escolars.

Podeu consultar tota la informació sobre la publicació aquí.