Notícies Altres entrades

Projecte de recerca europeu: ITSHEC

La Escola Superior d'Infermeria de la Mar forma part del projecte europeu ITSHEC (Integration of Transversal Skills into Health and Social Care, Higher Education and the Currículum). Es tracta d'un projecte finançant pel programa Erasmus +, que busca dissenyar, pilotar, implementar i avaluar estratègies d'aprenentatge que ajudin a potenciar les competències transversals (pensament crític, aprendre a aprendre i competències interpersonals i socioemocionals) en les/els estudiants de les ciències de la salut.

El projecte va començar al setembre del 2020, amb una durada estimada de 36 mesos, fins a l'any 2023, a partir de cinc institucions col·laboradores: el Consorci Parc de Salut Mar, al qual pertany l’ESIMar, la Universitat Pompeu Fabra, la Metropolia Ammattikorkeakoulu de Finlàndia, la Universitat de Split, de Croàcia i l'empresa externa Immersium Studio, especialitzada en realitat virtual.

El grup ha identificat una manca dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior: la falta d'implementació d'habilitats transversals dins d'aquest sistema comú. Per a proposar una solució innovadora a aquesta situació, el grup ha establert dos objectius:

  • 1. Promoure el desenvolupament d'habilitats transversals en ciències de la salut a través d'estratègies innovadores, com la realitat virtual
  • 2. Dotar de recursos als professors per a acompanyar als estudiants en el seu desenvolupament d'habilitats transversals

L'impacte de les iniciatives d'aquest grup podria implementar-se, potencialment, en les habilitats transversals i internacionacionals dels estudiants, l'eficiència i millora d'aquestes habilitats en el personal docent, la major incorporació de la transversalitat en els currículums d'educació superior, i la visibilitat internacional dels diferents partners del grup.

Des de la ESIMar, els docents Ana Codina, Luis González i María Perez són els representants de l'escola en el ITSHEC. Aquest grup és una de les majors addicions a l'activitat investigadora de l'escola, i part indispensable dels seus objectius en el desenvolupament i implementació de metodologies docents innovadores.

Per a més informació, es pot consultar la pàgina web del projecte: https://itshec.upf.edu/about/