Notícies Altres entrades

Exposició pública de l'Autoinforme per a l’acreditació del Grau en Infermeria i el Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

D'acord amb el que estableix la Guia per a l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster, elaborada per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'Escola Superior d'Infermeria del Mar sotmet a exposició pública entre els dies 13 i 17 de desembre del 2021, l'Autoinforme per a l'acreditació del Grau en Infermeria i el Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar.

Durant aquest període, les persones interessades podran formular els suggeriments que considerin oportuns respecte el seu contingut adreçant-los a esimar@esimar.edu.es i indicant a l'assumpte "Suggeriments Autoinforme Grau Infermeria i Màster Infermeria de Salut Escolar".