Notícies Altres entrades

Nou grup de recerca ESIMar a l'IMIM

El desembre passat, l'ESIMar va rebre l'aprovació de l'acceptació del seu grup de recerca dins de l'IMIM, l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. L'IMIM es troba dins del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), i és un organisme públic dedicat a la investigació científica en el camp de la Biomedicina i de les Ciències de la Salut per unes set-centes persones, gairebé íntegrament personal del PSMAR, i amb afiliació a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat Autònoma de Barcelona.

El nou grup de recerca de l'ESIMar s'engloba dins del programa d'Epidemiologia i Salut Pública (EPISAP), un dels cinc programes de recerca de l'IMIM, i rep el nom de Determinants Socials i Educació per a la Salut, i la seva coordinadora és la Directora de l'escola, la Dra. Esther Insa. El grup està format per personal docent i investigador vinculat a l'escola, i compta amb dues línies de recerca fonamentals. D'una banda, part de la seva investigació està dedicada als determinants socials i desigualtats en salut, i duu a terme feines en àrees com ara precarietat laboral, gènere i salut i migracions. L'altra gran línia de recerca del grup és la innovació en educació en salut, que inclou temes com ara noves metodologies docents, personalització de l'aprenentatge o salut escolar. El grup compta actualment amb dotze membres permanents i diversos membres col·laboradors, tots vinculats a l'ESIMar.

Tota la informació en relació amb aquest grup es pot trobar aquí:

/ca/recerca/sdhed/