Notícies Altres entrades

Resultats de l'enquesta d'Igualtat i Diversitats a l'ESIMar-UPF

El passat mes de desembre del 2021 es va acabar de fer una enquesta entre l'estudiantat de grau i postgrau en relació amb la situació de la igualtat i la diversitat a l'Escola Superior d'Infermeria del Mar.

L'enquesta havia estat elaborada pels membres de la Comissió d'Igualtats i Diversitats, amb l'objectiu d'aconseguir una imatge completa de les necessitats dels estudiants en relació amb aquest tema. A aquesta enquesta van respondre un total de 29 persones: 26 estudiants de grau i 3 de màster.

Dins de les respostes rebudes, un 30% de les estudiants declaren haver patit algun tipus de discriminació en el context universitari incloent, amb especial incidència sobre els successos al campus, els centres de pràctiques. En aquests casos, un 35% dels casos percebuts com a discriminació han vingut de pacients en centres, un 25% de personal sanitari en aquests centres, un 25% del professorat i un 12.5% ​​dels mateixos companys.

De les vuit estudiants que declaren haver percebut discriminació, només una va demanar ajuda a l'escola. A més, un altre element que preocupava era la possibilitat de detectar material docent amb contingut discriminatori. Tres de les 29 persones enquestades van detectar material docent percebut com nociu, en termes com imatges sexistes o cisnormativitat.

A més de detectar possibles problemes dins de l'escola, la Comissió també volia trobar com es pot millorar aquest aspecte dins de l'escola, i la percepció que les estudiants en tenen de la diversitat al seu entorn. En aquest sentit, les opcions més votades de l'enquesta sobre què és el que més preocupa l'alumnat de l'ESIMar-UPF són identitats/expressions sexe/gènere, diversitat psicoemocional, conciliació familiar/laboral/acadèmica i div. funcional. Per això, i per poder assolir els objectius d'una major equitat i inclusió a l'escola, les estudiants creuen que s'haurien de fer més activitats formació/sensibilització i més Protocols anti discriminació i violències. i la majoria estaven disposades a assistir a les activitats, així com a col·laborar en la seva organització.

Des de la Comissió d'Igualtat i Diversitats, es comprometen a treballar en aquesta direcció i continuar donant suport a les necessitats i preocupacions del nostre alumnat.