Notícies Altres entrades

Eva Padrosa Sayeras defensa la seva tesi doctoral en precarietat laboral i salut mental

El 30 de març passat, la docent de l'escola, Eva Padrosa, va defensar amb èxit la seva tesi doctoral, que va ser guardonada amb Cum Laude. La seva dissertació, anomenada "Precarious employment and mental health in Europe. El desenvolupament, la validació i l'associació amb la mentalitat de la novel·la cross-national measure" es tracta de l'estudi i la creació d'un instrument de mesura de la precarietat laboral i la seva relació amb la salut mental de les treballadores i treballadors d'Europa occidental.

La tesi va estar dirigida per Joan Benach, MD PhD (Universitat Pompeu Fabra) i Mireia Julià, PhD (Escola Superior d'Infermeria del Mar). El tribunal acadèmic va estar format per Mireia Utzet, PhD (Universitat Pompeu Fabra), Sergi Vidal, PhD (Universitat Autònoma de Barcelona), i Theo Bodin, MD PhD (Karolinska Institutet, Suècia). Tots ells van destacar el treball de la Dra. Padrosa al llarg de l'acte de defensa. Els articles que componen aquesta tesi han estat ja publicat en tres revistes científiques diferents amb els títols següents:

  • Padrosa E, Vanroelen C, Muntaner C, Benach J, Julià M. Precarious employment and mental health across European welfare states: a gender perspective. Int Arch Occup Environ Health. 2022. https://doi.org/10.1007/s00420-022-01839-7
  • Padrosa, E., Belvis, F., Benach, J. et al. Measuring precarious employment in the European Working Conditions Survey: psychometric properties and construct validity in Spain. Qual Quant 55, 543-562 (2021). https://doi.org/10.1007/s11135-020-01017-2
  • Padrosa, E., Bolíbar, M., Julià, M. et al. Comparing Precarious Employment Across Countries: Measurement Invariance of the Employment Precariousness Scale for Europe (EPRES-E). Soc Indic Res 154, 893-915 (2021). https://doi.org/10.1007/s11205-020-02539-w

La Dra. Padrosa seguirà treballant en la seva investigació a l'àrea dels Determinants per la Salut.