Notícies Altres entrades

Resultat de la Fase II de la convocatòria d’accés per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional - Curs 2022 -2023

Un cop la Comissió de Valoració ha efectuat l’entrevista personal, ha resultat:


DNI

46499039P – Apte

Ariadna Graells Sans

Cap d'Estudis

Barcelona, 4 de maig de 2022