Notícies Altres entrades

Estudiants de l’ESIMar-UPF participen a Hèlsinki del “Intensive Program on Virtual Reality”, en el marc del Projecte ITSHEC

4 estudiants del Grau en Infermeria de l’ESIMar-UPF participen del programa intensiu sobre realitat virtual per a l’entrenament de competències transversals en l’àmbit de la salut, a la Metropolia University of Applied Sciences de Hèlsinki, Finlàndia


Del 3 al 7 d'octubre de 2022, en el marc del projecte europeu ITSHEC, s'ha celebrat el "Intensive Program on Virtual Reality" a la ciutat de Hèlsinki, Finlàndia. Aquest esdeveniment ha tingut per objectiu l'entrenament de competències transversals en l'àmbit de les Ciències de la Salut i del treball social per mitjà de la realitat virtual, i ha reunit estudiants del Grau en Infermeria de l'ESIMar-UPF, així com del Grau de Medicina de la Universitat de Split (Croàcia) i del Màster de Treball Social de la Metropolia University of Applied Sciences de Hèlsinki (Finlàndia). Aquest event s'emmarca dins del projecte ITSHEC - Integration of Transversal Skills into Health, Social Care, Higher Education and the Curriculum -cofinançat pel programa ERASMUS+ de la Unió Europea, i va tenir un precedent a la Summer School organitzada per l'ESIMar i la UPF al mes de juliol a Barcelona.

En el transcurs del programa, l'estudiantat participant va poder experimentar en primera persona l'ús de la realitat virtual com a eina per a l'entrenament de la presa de decisions. Per mitjà d'una experiència immersiva prèviament desenvolupada, les persones participants podien visualitzar un cas clínic en el que s'hi plantejaven diversos reptes en forma de decisió, amb la finalitat que fossin aquestes les que escollissin com continuar la història. Posterior a aquest primer contacte amb la realitat virtual, l'estudiantat va ser distribuït en equips multidisciplinars i internacionals, amb l'objectiu que haguessin de dissenyar i crear una experiència immersiva. Per fer-ho, cada equip va ser orientat en les diferents fases de creació d'una experiència de realitat virtual, des de la ideació dels personatges i del cas, a la redacció del guió i dels respectius arbres de decisió, la interpretació de les escenes i la gravació final en format 360º de les diferents seqüències. La formació va finalitzar amb la mostra i presentació de les diferents experiències en una sessió oberta a tot el grup, així com d'una reflexió conjunta sobre el procés d'aprenentatge realitzat. Com a resultat d'aquesta reflexió, l'estudiantat va destacar els beneficis del procés creatiu per a l'entrenament i perfeccionament de competències transversals com: el treball en equip, la negociació i la creativitat. Així mateix, tant la internacionalitat dels equips com la multidisciplinarietat dels diferents integrants va afavorir un intercanvi de coneixements i perspectives per a un major enriquiment personal i professional.

A més de la participació en el programa intensiu de formació, l'estudiantat va poder gaudir d'un conjunt de visites relacionades: a la Hymy Village, centre de salut i benestar de la facultat de ciències de la salut de la Metropolia University of Applied Sciences, al XR-Hub, centre destinat a la promoció de la incorporació de la realitat virtual en la formació i l'activitat d'empreses i altres institucions, i al Malminkartano Youth Center, centre per a la inclusió d'infants i joves i el foment d'un lleure saludable a través de l'oci digital. Totes aquestes activitats han permès als participants aprofundir en la comprensió de les múltiples aplicacions de la realitat virtual i augmentada per al desenvolupament professional i de les comunitats.

El projecte ITSHEC té per objectiu el disseny i implementació d'estratègies educatives per a l'entrenament de competències transversals en l'àmbit de la salut i treball social. L'equip coordinador es constitueix a partir de la cooperació transnacional entre les institucions: l'Escola Superior d'Infermeria del Mar, la Universitat Pompeu Fabra, la Metropolia University of Applied Sciences (Finlàndia), la Universitat de Split (Croàcia) i Immersium Studio (UOC, Barcelona). L'ESIMar-UPF, a més de membre de l'equip coordinador del projecte, és la institució coordinadora de l'Intellectual Output 3, el qual correspon a la creació d'un recull de propostes metodològiques per a l'ensenyament i aprenentatge de competències transversals en les diferents disciplines i ensenyaments representats en el projecte.