Notícies Altres entrades

L’ESIMar participa de la 15th European Public Health Conference

Del 9 al 12 de novembre la Dra. Eva Padrosa Sayeras, docent i investigadora de l'ESIMar, va participar a la 15th European Public Health Conference (EPHC), que es va celebrar a Berlín. Sota el lema "Reforçant els sistemes de salut: Millorant la salut de la població i preparant-nos per l'inesperat", la conferència va acollir equips d'investigació d'arreu del món amb l'objectiu de facilitar la difusió dels coneixements més recents en salut pública, així com proveir espais de diàleg que permetin reforçar les actuals xarxes i estructures de recerca i acció en salut pública.

En aquest context, l'Eva va presentar el pòster titulat "Non-standard employment and mental health during the COVID-19 pandemic in Spain: A qualitative study", un estudi desenvolupat en el marc del projecte internacional PWR (Precarious Work Research) en el que també van participar les docents Mireia Julià Pérez i Astrid Escrig Piñol. A més, també derivat d'aquest projecte, les docents Eva Padrosa i Astrid Escrig van col·laborar en l'estudi presentat en format pitch-talk per la Signild Kvart (Karolinska Institutet), titulat "Labor and social protection gaps impacting non-standard workers: an international study"; i la docent Mireia Julià en el pòster presentat per l'Emilia Vignola (City University of New York), titulat "Experiences of insecurity among non-standard workers across different welfare states: a qualitative multi-country study".

El PWR és un projecte de recerca multi-mètodes finançat per la institució sueca FORTE en el que col·laboren equips d'investigació de l'ESIMar, la Universitat Pompeu Fabra, la Vrije Universiteit Brussel (Bèlgica), la University of Toronto (Canadà), la City University of New York (Estats Units) i la Pontificia Universidad Católica de Chile, sota la coordinació del Karolinska Institutet (Suècia). Els objectius principals del projecte, que finalitzarà el proper 2024, són, per una banda, aprofundir en el coneixement sobre com afecta la feina no estàndard, entesa com aquelles relacions laborals que difereixen del contracte permanent a temps complet, a la salut de la població treballadora i la de les seves famílies i comunitats. Per l'altra banda, es va tractar d'identificar les iniciatives que minimitzen aquests efectes negatius en salut i promouen la capacitat de la població treballadora d'apoderar-se, exercir participació social i viure vides saludables. A més, més enllà de generar coneixement, les institucions que conformen el PWR comparteixen un interès manifest en propiciar un canvi a l'estructura del mercat laboral per tal de que les feines que en deriven promoguin la salut de qui les ocupa. Per això és necessari, entre d'altres aspectes, utilitzar eines de recerca comunes i operables que permetin comparar resultats entre diferents països i aprendre de les experiències d'altres contextos.

Amb aquest objectiu en ment, el PWR va organitzar en el marc de la 15th EPHC una pre-conferència que va tenir lloc el 9 de novembre, titulada "Precarious Employment - Harmonized Definition and Reporting in Public Health". La jornada va consistir en una sèrie de debats estructurats entre les persones assistents per tal d'arribar a un consens sobre la definició de la precarietat laboral operable en el camp de la salut pública, i un qüestionari central i mòduls addicionals que permetin mesurar-la des d'una perspectiva integral en diferents països. Les reflexions d'aquests debats van contribuir a configurar un pla d'acció de cara a complir amb aquests objectius.

Tant la pre-conferència com la conferència van suposar una oportunitat per posar la precarietat laboral en el punt de mira de les institucions de salut pública i per establir col·laboracions nacionals i internacionals que ajudin a sumar esforços de cara a la millora de la salut de la població treballadora.