Notícies Altres entrades

Entrevista a Raquel Rectoret - Docent del Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Raquel Rectoret Segura és professora de la unitat 2 (Educació Especial) del mòdul Cures d'Infermeria i pràctica assistencial a l'edat escolar del nostre Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar, on porta impartint classe des del curs 2021-2022. Diplomada en Infermeria amb un màster en infermeria i salut pública i un altre en salut escolar, Raquel ha continuat formant-se amb un grau en logopèdia i formació continuada a les dues àrees. Actualment, és infermera a l'Hospital Sant Joan de Déu, infermera escolar al CEE Esclat i CEE Estimia - El Niu, Logopeda a l'Institut Alba i docent a l'ESIMar. També ocupa les funcions de Directora d'inclusió i vocal a ACEESE (Associació Científica Espanyola d'Infermeria i Salut Escolar).

Des de la seva formació i experiència, Raquel ens ha parlat de la importància de la infermeria escolar, cada cop més estesa a Catalunya, i també de la logopèdia com una disciplina necessària per a la prevenció als nostres centres educatius.

P: Ets professora al nostre Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar des del curs 2021-2022 quina és la teva relació amb aquesta branca de la infermeria?

R: Sóc infermera escolar des de l'any 2014, després de fer un màster específic. L'hospital on treballo té un conveni amb Salut i Educació on s'ubiquen infermeres dins les Escoles d'Educació Especial, ara anomenades Centres d'Educació Especial, i des d'aquell moment he estat en contacte amb aquest món dins les escoles i també dins d'ACEESE, associació que s'encarrega de donar visibilitat i difusió a la figura de la infermeria escolar mitjançant formacions, congressos, protocols…


P: La figura de la infermera escolar està poc implementada a Catalunya, però cada cop la veiem més. Podries explicar-nos una mica sobre les infermeres escolars? Quines funcions tenen, com es porta a ser infermera escolar, per què és tan important…

R: Dins les funcions d'una infermera escolar hi ha l'assistencial, docent, gestió, investigadora, assessorament, detecció i vigilància, d'acompanyament i social... Totes aquestes s'emmarquen dins d'un àmbit educatiu, per la qual cosa comporta que la responsabilitat recau en el personal sanitari no educatiu. Això és molt important per als alumnes, ja que aquesta figura es converteix en el seu referent de salut, des de la promoció i la prevenció de la salut fins a la resolució de problemes de caràcter sanitari. També ofereix la màxima qualitat de vida als alumnes amb greus problemes de salut, com la cronicitat, per això és important vital que hi hagi un personal d'infermeria a totes les escoles, i sobretot a les escoles d'educació especial, on la funció assistencial es troba cada dia.

Per arribar a ser infermera escolar hi ha diverses vies; des d'hospitals que tinguin convenis específics amb salut i educació, serveis privats, fins al mateix AFA (Associació de Famílies d'Alumnes), que contracta aquest tipus de professional.

Però encara estem molt lluny de poder incloure aquesta figura a totes les escoles; el govern no és conscient que si a les escoles hi ha una infermera redueix les visites mèdiques al CAP, hospitals... Hi ha un gran treball de prevenció i promoció de la salut que a la llarga redueix la incidència de malalties com l'obesitat, els hàbits tòxics... Aquestes professionals faciliten a la família la relació amb els especialistes mèdics i, sobretot, redueixen l'estrès que produeix el personal docent i no docent, que no té ni la formació, ni les competències, ni la responsabilitat per actuar segons quines situacions.


P: Dins la infermeria escolar cobra especial importància la prevenció i la promoció de la salut. Què creus que com a societat hauríem de fer per reforçar la promoció de la salut des dels més petits?

R: És fonamental invertir diners i temps en la prevenció i promoció de la salut, ja que això comportarà una reducció dels problemes de salut en el futur, a mitjà i llarg termini. Ja hi ha estudis que demostren que aquest tipus d'activitats funcionen. Si existís la figura de la infermera escolar des de primeres etapes de l'educació s'anirien inculcant hàbits saludables a poc a poc, igual que aprenen a llegir ia escriure.

Igualment, seria ideal formar les famílies perquè a casa també es fomentessin aquests hàbits, i així a poc a poc tenir més consciència de la situació.


P: A més a més d'infermera ets logopeda. Com t'ha ajudat a la teva carrera combinar les dues facetes?

R: En treballar en un Centre d'Educació Especial he vist com els alumnes tenen moltes necessitats en l'àmbit de salut, però també en l'àmbit comunicatiu, i per això és fonamental la figura de la logopeda, per poder oferir els recursos necessaris i individualitzats per ajudar a la comunicació d'aquests alumnes.

També hi ha una simbiosi entre infermeria i logopèdia en temes de salut, com és la disfàgia, on es treballa a nivell multidisciplinar de manera constant.

Així que ser logopeda m'ha ajudat a veure l'alumne d'una manera global, que a infermeria ja es realitza, podent abastar més aspectes per poder donar la màxima qualitat assistencial.


P: Als centres educatius cada cop ens trobem més casos d'estudiants amb problemes d'aprenentatge com la dislèxia, que de vegades es detecten molt joves, però d'altres no. Com a professional de la logopèdia, quin tipus de mesures creus que es poden prendre en centres escolars per detectar aquestes dificultats i ajudar l'estudiant?

R: Com a primera mesura seria ideal tenir el servei de logopèdia a l'escola per fer una detecció primerenca. Sabem que hi ha els gabinets psicopedagògics interns o l'EAP, però tenir un logopeda dins l'escola facilitaria molt aquesta detecció i primeres pautes a realitzar dins l'aula.

Dins de les pautes que un docent podria realitzar estarien l'organització de l'aula, depenent de la metodologia que es faci servir amb el grup, distribució d'espais que afavoreixin la interacció entre iguals, ubicar el material accessible a l'alumnat, adaptació a les proves escrites i format, utilització d'imatges o pictogrames, adaptació del temps... Hi ha moltes coses a fer.


P: A més d'infermera i logopeda tens un projecte personal de divulgació, Espai Essència. Què ens podeu explicar d'aquest projecte?

R: Sí, fa poc que tinc aquest projecte a Instagram, @espai.essencia, on vull donar visibilitat a la infermeria i la logopèdia des de diferents àmbits, tan assistencial, docent, dins dels hospitals, escoles... També donar importància als dies mundials o internacionals relacionats amb la sanitat i/o l'educació, i mostrar els recursos que utilitzo a les meves sessions de logopèdia. Explicar el dia a dia d'una infermera i el logopeda ajuda a ensenyar la realitat de la professió.


Raquel és una de les moltes professionals de la infermeria que treballen a Infermeria Escolar, un camp en desenvolupament que cada cop guanya més pes i es fa imprescindible en l'àmbit de la prevenció i la promoció de la salut.